Gündem

Cephede toprak altından gelen hile

MEHMET BAYER – 09.02.2022 – HİBYA – Çanakkale Savaşları sırasında, cephede var gücüyle savaşan her iki tarafın askerleri, adeta adım atılmaz hal alan dönemlerde lağım muharebeleriyle birbirlerine zayiat verdirdi.

Deniz savaşlarının ardından başlayan kara muharebelerinde gerek Türk, gerekse müttefik kuvvetlerinin askerleri değişik manevralarla siper savaşlarını sürdürdü.

Silah ve el bombalarıyla mücadele edilen cephede, toprak altından gelen bir hile olarak değerlendirilen lağım faaliyetleri, her iki tarafın askerleri tarafından kullanılarak, başarı sağlanması hedeflendi. 

Türkler tarafından ilk lağım 29 Mayıs 1915 tarihinde Bombasırt’ta patlatıldı. Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın ziyaretçileri, lağımların izlerini günümüzde dahi görebilmekte.

Hatıratlarda lağım savaşları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Barış Borlat da lağım savaşlarının Türk askerlerinin hatıratlarında sıkça yer aldığını söyledi. 

Borlat, savaşlar sırasında yaralılar arasında bulunan Dr. Hikmet Arda’nın lağım muharebeleri ile ilgili şunları ifade ettiğini bildirdi:

”Siperlerin bu kadar yakın olması ve hücumla arazi kazanma imkanı bulunmaması her iki tarafı da bazı hileler, çareler düşünmeye mecbur ederdi. Hile şöyle olurdu, düşman toprak altından bizim siperlerimizin altına doğru lağımlar kazar ve tam siperlerimizin altına geldikleri zaman oraya dinamit koyarak siperlerimizi berhava (havaya uçurur) eder ve bu suretle açılan çukura hücum ederek yerimizi işgal eder, bize de birçok zayiat verdirirdi. Sonraları bu hileye vakıf olan subay ve erlerimiz çok dikkatli oldular. Bazen toprak altından gelen sedalara kulak verirler veyahut karavanalarını toprak üzerine yatırıp, kulplarının toprak altından gelen kazma sademesiyle husule gelen titremeye dikkat ederek, düşmanın siperlerimize yaklaştıklarını anlar, karavana kulplarının titremesi kesildiği an derhal siperleri tahliye ederek geride lağımın patlamasına intizar (bekler) eder ve patlamadan sonra da düşmandan evvel açılan çukura hücum ederek düşmanla siperde karşılaşır, orada kanlı bir boğuşmadan sonra sipere hakim olurdu. Son günlerde erlerimiz bu hususta hayli tecrübe sahibi olduklarından, düşmana bu hilelerle ilerleme fırsatını vermiyorlardı.”

”Çanakkale Savaşları” kitabında Münim Mustafa’nın cephede lağım patlamalarındaki manzarayı ele aldığını aktaran Borlat, yazılanların şu şekilde olduğunu belirtti:

”Onları, göz evinden dışarıya doğru fırlayan iri gözlerini açmış bir halde toprağın altında buluyorduk. İzmir’in yiğitlik, kahramanlık yaratan, temiz havasında büyümüş, asil yürekli askerlerimizin son nefeslerini verirken bile duruşlarına şecaat vardı. Toprağın altından çıkarılanların hiçbirinin elinden silah düşmemiş, hepsinde düşman hücumunu bekleyen ateşli bir bakış vardı.

Barış Borlat, Kerevizdere’de görev yapan bir subayın 12 Aralık 1915 tarihinde lağım savaşına ilişkin şunları yazdığını kaydetti:

”Sabahleyin ale’l-ade geçti. Saat 11.30’da düşmanın Şüheda Tepesi’ndeki lağımı birden bire patladı. Derhal telefonla fırkaya malumat verdim. Ateş pek şiddetlendi. Karargaha bile bombalar düşüyordu. Mülazım (teğmen) Mustafa Efendi, Alman lağımcısı hep yaralandı. Gece sükunetle, piyade ateşiyle geçti. Düşman lağım atmaktaki maksadına muvaffak olamamış, hücuma kalkamamış idi.”

Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu