Ekonomi

Oylum Sınai Yatırımlar’ın faaliyetleri

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş, faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin cirosu, 2021 yılının 9 aylık mali tablolarına göre 70.897.271 TL’dir. 2020 yılının 9 aylık verilerine göre ise ciro 52.263.832 TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece ciromuz yüzde 35,6 artmıştır. Genel ekonomik konjonktürdeki bozulmalar yüzünden satış maliyetlerinin cirodaki oranının artmasına karşın şirketimiz 2021 yılının 3. çeyreğini önceki döneme göre daha karlı kapatmayı başarmıştır. Şirketimizin karlılığında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artış kaydedilmiştir. Şirketimiz, uzun zamandır yürüttüğü politika gereği özellikle iç piyasada pazar payını ve görünürlüğünü artırmıştır. Şirketimiz bugün itibariyle A101, BİM, Bizim Toptan, Metro gibi en büyük ulusal zincir marketlerle daha geniş ürün portföyü ve satış hacmi ile çalışmaktadır. Bununla beraber grup şirketleri vasıtası ile 35’ten fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Şirketimizin brüt karı, 2020 yılının 9 aylık mali tablolarına göre 8.330.073 TL iken 2021 yılının 9 aylık verilerine göre 8.868.616 TL ile artış göstermiştir. Maliyetler karlılık üzerinde büyük bir baskı oluşturmakla beraber şirketin büyümeye dönük müşteri tutundurma politikası da karlılık üzerinde etkili olmaktadır. Pandemiden kaynaklı olarak tedarik zincirindeki sıkıntılara rağmen şirketimiz satış ivmesini artırmaya devam etmektedir. Şirket politikalarına bağlı olarak yatırımlarını dolayısıyla amortisman giderlerini artırmasına karşın dönem karını 2021 yılının 9 aylık mali verilerine göre önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artırarak 4.531.176 TL’ye çıkarmıştır. Küresel ve yurt içindeki genel ekonomik konjonktür göz önüne alındığında, şirketimiz esas faaliyetlerinde verimli bir çalışma sürdürmektedir. Şirketimiz belirlemiş olduğu politikalar çerçevesinde büyüme ve karlılık odaklı çalışmalarını sürdürmektedir. Pazarını genişletmeye, istikrarlı ticari ilişkiler geliştirmeye, karlılığı artırmaya ve dolayısıyla üretim kapasitesini artıracak yatırımlara yönelmiştir. Şirketimiz 2020 yılında almış olduğu yatırım teşvik belgesi kapsamında 30.09.2021 tarihine kadar toplamda yapılan yatırım tutarı 5.730.949 TL’ye ulaşmıştır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan bisküvi üretim hattı yatırımı tamamlanmış ve devreye alma çalışmaları devam etmektedir. Bu yatırımın 2022 yılı ve sonrasında satışlara ve istihdama katkı yaratması beklenmektedir. Şirketimiz hem yönetim kadrolarında hem de mavi yaka çalışan kadrosunda bilhassa kadın istihdamına önem vermektedir. Çalışanlarımızın yarıdan fazlası kadın olup, 2020 yılının 9 aylık dönemi itibariyle toplam çalışan sayısı 173 iken bu sayı 2021 yılının 9 aylık döneminde 172 kişidir. Pandeminin yarattığı zorlu ekonomik koşullar ve genel ekonomideki görünümden dolayı pek çok şirkette işten çıkarmalar olabilirken Şirketimiz mevcut durumunu muhafaza edebilmiştir. Şirketimiz kayıtlı sermaye sisteminde olup kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 TL’dir. Mevcut çıkarılmış sermayesi 27.617.600 TL’dir. Şirketin 2019 yılının sonunda almış olduğu kararla yapmış olduğu bedelli sermaye artırımı sonucu 13.878.771 TL’lik fon elde edilmiştir. Elde edilen bu fonla şirket mali yapısını güçlendirmiş ve aynı zamanda bisküvi üretim kapasitesini artırmak üzere yeni bisküvi üretim hattı alınmış ve mevcut hatlar da revize edilmiştir. Bu dönemde hem ciroda hem de karlılıktaki artışın şirketin finansal performansına olumlu yansıdığı görülmektedir. Şirketin 2020 yıl sonu verilerine göre bir önceki yıla göre ciro artışı yüzde 32, dönem karı artışı yüzde 128 olmuştur. Şirketimiz 2021 yılında da benzer başarılı performansını devam ettirmektedir. Covid-19 pandemisi ile özellikle tarım ürünlerinin fiyatlarında tarihi artışlar görülmektedir. Ayrıca tüm dünyada hem navlun fiyatlarındaki artışlar hem de hammaddeye erişimdeki sıkıntılardan ötürü tedarik zincirindeki normlar değişmektedir. Şirketimiz de 2022 yılında yüzde 60 büyüme hedefi koymuştur ve sonraki yıllarda da benzer performansını devam ettirmeyi hedeflemektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında finansal istikrarın sürdürülebilmesi ve mali performansın artırılması hedefi ile ek kaynak ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda 03.12.2021 tarihinde alınan bedelli sermaye artırım kararının gerçekleşmesi durumunda, elde edilecek fon ile işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yeni yatırımların finansmanı ile finansal ve ticari borçların azaltılması sağlanacaktır. Böylece şirketin ciro artışı ve daha güçlü finansal yapı sayesinde maliyetlerde sağlanacak avantajla karlılığının artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca şirketin mali yapısının dışsal krizlere daha dayanıklı hale geleceği, yapılacak yeni yatırımların şirketin büyümesine katkıda bulunacağı ve sonuçlarının kısa ve orta vadede hisse performansına ve paydaşlarına olumlu yansıyacağı öngörülmektedir.”
 

Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu